Köpvillkor

BESTÄLLNING

Dessa köpvillkor gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning på www.crossbrands.se (”Webbshoppen”). Webbshoppen drivs av Crossroads Loyalty Solutions AB, org. nr 556578-1571, (”Crossroads”, ”Crossbrands” eller ”vi”) som tar hand om din beställning och sköter orderhantering samt distribution. Det är även Crossroads som du genom beställning på Webbshoppen sluter avtal med och Crossroads är juridiskt ansvarig gentemot dig som kund.

AVTAL OCH BESTÄLLNING

Alla priser i webbshoppen är inklusive moms (6%, 12% eller 25%). För det fall den lagstadgade mervärdesskatten ändras förbehåller sig Crossbrands rätten att justera priser på motsvarande sätt. Crossbrands ingår inte avtal med underåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls. Du väljer hur du vill betala din order i kassan när du slutför ditt köp. Du kan betala på två olika sätt:

BETALNING

Alla priser i Webbshoppen är inklusive moms. För det fall den lagstadgade mervärdesskatten ändras förbehåller sig Crossbrands rätten att justera priser på motsvarande sätt. Crossbrands ingår inte avtal med underåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls. Du väljer hur du vill betala din order i kassan när du slutför ditt köp. Du kan betala på två olika sätt:

Betal- och kreditkort

Vi accepterar VISA och Mastercard. Inga extrakostnader utöver frakt tillkommer då du väljer att betala med kort. Om du väljer att betala med kort sker betalning via vår partner DIBS Payment Services AB. All betalningsinformation överförs krypterat (SSL-kryptering, Secure Socket Layer) vilket gör att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Inga uppgifter kring ditt kort sparas hos Crossbrands. När du betalar med kort måste du ange ditt eget kortnummer, kortets giltighetstid (år och månad), CVV/CVC-koden, samt vara minst 18 år gammal. Observera att ditt konto debiteras vid köptillfället. Läs mer på www.dibs.se

Faktura

Vi samarbetar med Klarna som ställer ut en faktura till dig om du väljer detta betalningssätt. Du anger ditt person-/organisationsnummer i kassan och systemet hämtar då din folkbokförda adress. Detta är ett krav för att fakturaköpet ska bli godkänt. En kreditupplysning ingår i Klarnas rutinkontroll. Du betalar sedan fakturan från Klarna på det sätt du själv väljer. Väljer du att betala mot faktura så behöver du inte betala innan du mottagit dina varor. Du betalar 35 kr i fakturaavgift. Fakturan mailas ut till dig i samband med leveransen och du har 14 dagar på dig att betala. Du måste vara minst 18 år och får inte ha någon betalningsanmärkning. Läs mer på www.klarna.se.

LEVERANS

Vi anlitar PostNord Sverige AB eller DB Schenker för leverans. Leverans sker endast inom Sverige. Det specifika leveranssättet din beställning skickas med är beroende av beställningens omfång (storlek, antal, typ) och innehåll (specialgods, digitala produkter). Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt. Finns varorna i lager så är leveranstiden normalt cirka 2-5 arbetsdagar. Om varan inte finns i lager så är leveranstiden normalt 10-15 arbetsdagar. Ytterligare fördröjningar kan förekomma om varorna t.ex. är tillfälligt slut hos leverantörerna. Om detta skulle ske meddelar vi dig om din leveransstatus. Alla varor i din order skickas samtidigt. Om en vara i din order är en beställningsvara så skickas allt först när hela beställningen är komplett. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av enstaka produkter. Garantisedel/kvitto och eventuella försäkringsbevis medföljer leveransen. Tänk på att spara kvitton, försäkringspapper osv,- för eventuella returer eller reklamationer.

MyPack/Schenker Ombud

Leverans sker i första hand med Schenker Ombud eller PostNord MyPack, vilket skickas till ditt lokala postutlämningsställe. I det fall ett giltigt mobiltelefonnummer anges vid beställning skickas en mobil avi per sms i samband med att paketet anländer till utlämningsstället, vilket påskyndar leveranstiden. I det fall beställningen saknar ett giltigt mobiltelefonnummer skickas istället en brevavi.

Pall.ett/Pall

Stora varor, såsom t.ex. gasolgrillar, och beställningar vars omfång överskrider gränsen för postpaket, skickas på pall. Dessa aviseras av fraktbolaget och levereras därefter på en mellan dig och PostNord/Schenker överenskommen tid. Leverans sker hem till dig på gatuplan eller till tomtgräns, mot kvittens. Leverans av pall sker endast vardagar mellan kl. 8-16. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. I tjänsten ingår endast ett leveransförsök.

Om du som mottagare inte är anträffbar vid den överenskomna leveranstiden aviseras du om att godset kan hämtas på närmaste terminal. Vid intresse kan du avtala med PostNord eller Schenker om ett nytt leveransförsök och då mot en avgift som debiteras av fraktbolaget.

Brev

Mindre varor skickas i förekommande fall som brev eller varubrev. Dessa försändelser skickas direkt hem till dig. I det fall brevbäraren inte anser att försändelsen i fråga kan levereras till din brevlåda lämnas det istället på ditt lokala postutlämningsställe. I samband med registrering på utlämningsstället skickas en digital eller postal avi till dig som informerar om att försändelsen inte kunnat levereras till din brevlåda och att försändelsen befinner sig på postutlämningsstället.

Digital leverans

Vissa produkter (t.ex. presentkort, prenumerationer, tjänster, nedladdningsbara produkter) som inte kräver fysisk leverans, levereras via e-post. Detta e-postmeddelande skickas ut i anslutning till att beställningen läggs, men kan i förekommande fall dröja upp till tre arbetsdagar om manuell hantering krävs innan beställningen kan skickas. Observera att detta e-postmeddelande innehåller en värdehandling och bör därför behandlas varsamt. I det fall du, tre arbetsdagar efter att beställningen lagts, fortfarande inte mottagit detta e-postmeddelande, ombeds du säkerställa att e-postmeddelandet inte fastnat i eventuellt SPAM-filter och därefter kontakta kundservice.

GARANTI

Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då rätt att kräva till exempel att varan repareras eller att du får en annan vara i stället.

Enligt konsumentköplagen har du som konsument tre år (om ingen annan garanti anges) på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder alltså inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste visa att felet fanns där från början.

ÅNGER- OCH BYTESRÄTT

Om din order inte har hunnit bli packad på vårt lager så kan du kontakta oss så annullerar vi den åt dig. Observera att önskemål om annullering via e-post måste bli bekräftat av oss. Utan en bekräftelse så har ingen annullering skett. Vi kan tyvärr inte göra tillägg på din order utan endast ta bort varor.

Om du ångrar det du har beställt och det redan har skickats så har du 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentköplagen från den dag du, eller någon person du uppger, tagit emot eller hämtat varan. Bifoga följesedeln/kvittot som medföljer leveransen. Ångerrätten gäller inte  för hygienartiklar och förbrukningsartiklar om förpackningen är bruteneller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. Vi har rätt att dra av en summa som motsvarar varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde från det belopp som ska återbetalas, om och i den mån värdeminskningen beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss innan ångerfristen löpt ut t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post. Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer, e-postadress och namn på varan i meddelandet. Om du inte vill använda alternativen på meddelande ovan kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (www.konsumentverket.se)

För att du ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det alltså att du skickar ett meddelande att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Återbetalning av produkten sker via Crossbrands. Enligt ångerrätten får du själv stå för returkostnaden. Varan bör skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong och ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum då du meddelade oss att du vill utöva ångerrätten. Skulle varan skadas eller komma bort då du återsänder den till Crossbrands så är du betalningsansvarig. Vi löser inte ut returer skickade till oss mot postförskott eller rek. Återbetalning utgår först när returen kommit till vårt lager och betraktas som godkänd i enlighet med ovanstående villkor.

Observera! Returer ska alltid meddelas kundtjänst innan eventuell återsändelse av produkter sker. 

REKLAMATION

Transportskada

Kontrollera godset noggrant redan vid leveransen. Transportskador ska anmälas så snart som möjligt till Crossbrands.  Vänligen spara allt emballage tills ärendet betraktas som avslutat av Crossbrands.

Fel på varan

Alla reklamationer ska anmälas till och godkännas av Crossbrands innan de eventuellt returneras. En reklamation innebär att du meddelar Crossbrands att du inte godtar varan samt att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Du måste meddela felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid. Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen. Vid godkänd reklamation står självklart Crossbrands för returkostnaden. För att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter: Reklamera alltid så snart som möjligt! Återbetalning av godkänd reklamation sker inom max 30 dagar. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

FRAKT/PORTO

På varje order tillkommer en fraktavgift. Fraktavgiften visas tydligt i kassan innan du lägger din order.

OUTHÄMTADE FÖRSÄNDELSER

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på avhämtningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lagerkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss.

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att vi omedelbart häver Avtalet. I sådant fall kommer vi återbetala köpsumman till dig eller till ditt kredit- eller betalkortsföretag. Vi förbehåller oss rätten behålla ett belopp för de eventuella skäliga administrationskostnader som kan ha uppkommit för oss på grund av förseningen. Sådana administrationskostnader kan exempelvis utgöras av kostnader för leveransförsök, kostnader för att skicka tillbaka produkten samt eventuella lagerkostnader enligt punkt a) i denna paragraf.

SKRIVFEL

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, vilket även inkluderar felaktigt prissatta varor.

ÄNDRINGAR AV KÖPVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden ändra dessa köpvillkor. Alla ändringar publiceras på Webbshoppen och gäller från och med att du accepterar köpvillkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök i Webbshoppen), eller 30 dagar efter att vi informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Webbshoppen.

Tillämplig lag och tvist

Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

INTEGRITETSPOLICY

Du kan läsa hela vår integritetspolicy här.

KORTTRANSAKTIONER

Om du väljer att betala med kort sker betalning via vår partner DIBS Payment Services AB. I samband med beställning i vilken kortbetalning är angivet som betalningsalternativ skickas du vidare till en ny webbsida som drivs av DIBS. Där hittar du relevant information för kortbetalningen. DIBS har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till din specifika kortleverantör för auktorisering av belopp. Inga uppgifter kring ditt kort sparas hos Crossbrands. DIBS använder den senaste säkerhetstekniken och jobbar tillsammans med banker och Finansinspektionen för att säkerställa kvalitet och säkerhet. All information mellan dig och DIBS krypteras med SSL-kryptering.

INTERNET

FÄRGER

Vi kan inte garantera att de färger som visas på webbplatsen exakt återger de färger som erbjudandet har i verkligheten. Hur färgen återges beror på inställningar i din dator.

JAVASCRIPT

JavaScript måste vara aktiverat i din webbläsare för att webbshopen ska fungera.

COOKIES

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies används på de flesta webbplatser för att ge dig tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Webbshoppen använder endast sessionscookies. Under tiden du besöker oss och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne för att bland annat styra menyernas utseende och se till att rätt information visas för dig. Sessionscookies lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur undviker du cookies?

Du kan stänga av cookies i din webbläsare, detta kan dock innebära att du inte kan använda vissa webbplatser. Exakt hur det går till kan du läsa i dokumentationen/hjälpen till din webbläsare. Du kan få mer information hos Post- och Telestyrelsen.

Besökarstatistik

Crossbrands använder sig av Google Analytics och för statistik över webbplatsens besökare. Crossbrands marknadsför med hjälp av Googles tjänster hos tredje part genom så kallade third-party cookies (så som DoubleClick cookie) med målet att informera, optimera och leverera annonser baserat på tidigare besök på vår webbplats. Informationen i dessa cookies vidarebefordras till och lagras av Google i USA, vilket du godkänner genom att godkänna dessa allmänna villkor och inte ändra dina inställningar i din webbläsare. Ett exempel på dessa annonstjänster är Google Remarketing som kan repetera ett budskap som besökaren visat sig vara intresserad av. Du kan välja att inte visa Googles displayannonser med hjälp av personliga ändringar i Ads Preferences Manager.

LÄNKAR

Vår webbshop kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

KRYPTERING

I Webbshoppen skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.